AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:05.10.2018 15:20:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kupon Ödemesi ve Yeni Kupon Oranı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
50.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
12.07.2019
Vade (Gün Sayısı)
385
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSAKYB71957
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
13.10.2017
Satışa Başlanma Tarihi
22.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi
22.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
11
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.07.2018
26.07.2018
27.07.2018
2,0118
241.416
Evet
2
31.08.2018
29.08.2018
31.08.2018
2,0118
251.994,04
Evet
3
05.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
2,0118
241.416
Evet
4
09.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
2,5469
5
14.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
2,5469
6
18.01.2019
17.01.2019
18.01.2019
2,5469
7
8
9
10
11
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.