YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.10.2018 17:20:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.171,85
% 0,0001819
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
72,31
% 0,00000606
Bağımsız Denetim Ücreti
4.375,65
% 0,00036648
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
123.867,32
% 0,01037453
Fon Yönetim Ücreti
13.396.836,57
% 1,12205481
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
651,6
% 0,00005457
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4,2
% 0,00000035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
170.328,36
% 0,01426589
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.956,27
% 0,00041511
Vergiler ve Diğer Harcamalar
32.568,95
% 0,00272782
Türev Araçlar Komisyonu
1.392.506,46
% 0,11662967
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
264.653,2
% 0,02216608
TOPLAM GİDERLER
15.392.992,74
% 1,28924328
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.193.955.630,96
% 100