ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.10.2018 14:33:39
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

2018 3'üncü Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2018 3'üncü Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.066,39
% 0,015348
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
72,31
% 0,000537
Bağımsız Denetim Ücreti
527,24
% 0,003916
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
2.004,93
% 0,014892
Fon Yönetim Ücreti
176.058,05
% 1,307671
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
572,37
% 0,004251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34,11
% 0,000253
Vadeli Ters Repo Komisyonu
16,69
% 0,000124
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.849,2
% 0,013735
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7
% 0,005026
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
9.292,62
% 0,069021
TOPLAM GİDERLER
193.170,61
% 1,434774
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.463.483,99
% 100