İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:02.10.2018 17:08:17
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
342,2
% 0,01869181
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.785,53
% 0,09753004
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.216,71
% 0,0664597
Fon Yönetim Ücreti
27.409,16
% 1,49715581
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
143,16
% 0,00781975
Gecelik Ters Repo Komisyonu
198,83
% 0,01086058
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19,84
% 0,00108371
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7
% 0,03696302
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
6.540,22
% 0,35724292
TOPLAM GİDERLER
38.332,35
% 2,09380734
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.830.748,67
% 100