ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:06.09.2018 16:01:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizce ihraç edilen 350 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFHK1811 ISIN kodlu finansman bonosunun 9. kupon faizi %2,28 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
55.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
16.11.2018
Vade (Gün Sayısı)
350
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Gösterge dönem faizi+%0,1678
Satış Şekli
Halka Arz
ISIN Kodu
TRFSKFHK1811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi
29.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi
01.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
6.400.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
1,42
90.879,95
Evet
2
09.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
1,38
88.319,93
Evet
3
16.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
1,36
87.039,86
Evet
4
20.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
1,42
90.879,82
Evet
5
25.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
1,46
93.439,85
Evet
6
29.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
1,7
17,73
19,22
108.799,88
Evet
7
03.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
1,87
19,5
21,31
119.679,82
Evet
8
07.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
2,05
21,38
23,57
9
12.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
2,28
23,78
26,5
10
16.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
6.400.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 350 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFHK1811 ISIN kodlu finansman bonosunun 9. kupon faizi %2,28 olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SEKFA_Satış Sonuçları.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.