A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.08.2018 17:44:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TGSAS Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TGSAS
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
BURAK TANRIVERDİ
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
9331
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
03.08.2018
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
16.08.2018
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
Hamiline
Değil
-
3,68
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
03.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
06.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
07.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
08.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
09.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
10.08.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
13.08.2018
0
0
0
0
0
Ek Açıklamalar

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi çerçevesinde Şirketin A grubu imtiyazlı paylarının 2.400.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı paya dönüştürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak SPK'nın 31.05.2018 tarih ve 24/683 sayılı toplantısında alınan karar ile ayrılma hakkı yerine pay alım teklifi yapılması kararı gereğince, A grubu imtiyazlı payların sahibi Burak Tanrıverdi tarafından B grubu TGSAS payları için pay başına 3,68 TL'den 03.08.2018 – 16.08.2018 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.