GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.08.2018 15:37:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
20.06.2018
Genel Kurul Tarihi
03.08.2018
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.08.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak, 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.3.6'ncı maddesinin (g) fıkrasındaki bağımsız üyelerin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla görev yapmamış olması"na ilişkin düzenleme gereğince, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın 04.06.2018 tarihinde istifa etmiş olmaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035140170 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
INVITATION0818 .pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Toplantı Nisabının Sağlanamaması.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_03082018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
TEHİR TUTANAĞI Olağanüstü.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Asgari toplantı nisabının sağlanamadığının anlaşılması üzerine aynı usulde yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısının 3 Eylül 2018 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.