DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.08.2018 14:08:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Deutsche Bank AG'nin Derecelendirme Notunda Değişiklik

İlgili Şirketler
[DBAGL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Konu: Deutsche Bank AG'nin Derecelendirme Notunda Değişiklik

  

 

  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin olarak, İhraççı tarafından ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarına, sertifikalarına ve senetlerine ilişkin olarak düzenlenen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 8.3. (İhraççıya İlişkin Derecelendirmeler ile Derecelendirme Notlarının Anlamı Hakkında Bilgi) ve Özet'in 2.12. (Derecelendirme Notu Hakkında Bilgi) numaralı bölümlerinde yer alan Deutsche Bank AG'nin derecelendirme notlarına ilişkin bilgilerde değişiklik meydana gelmiş olup, söz konusu değişiklik neticesinde, DBRS tarafından Deutsche Bank AG'nin uzun dönem notu "A (düşük)" iken "BBB (yüksek)" ve uzun dönem not görünümü "İzleme Altında Negatif" iken "Negatif" olarak güncellenmiştir.

  

 

  

Buna göre DBRS tarafından Deutsche Bank AG'ye verilmiş olan kredi derecelendirme notları ve kredi görünümü aşağıdaki gibidir:

  

 

  

Uzun dönem notu                   : BBB (yüksek) (Görünüm: Negatif)

  

 

  

Kısa dönem notu                     : R-1 (düşük) (Görünüm: Durağan)

  

 

  

Deutsche Bank AG'nin tüm derecelendirme notlarına https://www.db.com/ir/en/current-ratings.htm adresindeki internet sitesinden ulaşılabilir.

  

 

  

Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.