TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:31.07.2018 16:03:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermayenin Arttırılması Amacıyla Şirket Esas Mukavelesinin Tadil Edilmesi Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2018
Mevcut Sermaye (TL)
52390000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
459000174,63
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
406610174,63
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 876
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
27/07/2018
Açıklamalar
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'nin 27 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket'in 52.390.000,00-TL sermayesinin 406.610.174,63-TL daha arttırılarak, 459.000.174,63-TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

"Şirket'in sermayesi Beheri 1-(Bir) Kuruş (0,01 TL) Kıymetinde 45.900.174,63 adet hisseye ayrılmış olup 459.000.174,63-TL'dir. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 52.390.000,00-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa  406.610.174,63-TL Sermayenin tamamı Erden Timur'a ait gayrimenkullerin rayiç bedelleri üzerinden Şirketimiz kanuni defterlerine kaydedilmek suretiyle ayni olarak karşılanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.