ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:18.07.2018 10:18:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
80.000.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
28352000
TRY
35,44
Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
15496000
TRY
19,37
Şekerbank T.A.Ş.
7544000
TRY
9,43
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
7312000
TRY
9,14
International Finance Corporation
4856000
TRY
6,07
Diğer
16440000
TRY
20,55
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
32000000
TRY
0,40
İşlem Görmüyor
B
Nama
1,00
TRY
39.999.962,65
TRY
0,50
İşlem Görmüyor
C
Nama
1,00
TRY
7999984
TRY
0,10
İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş.
79.999.946,65
TRY
99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
16
TRY
0,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
16
TRY
0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
16
TRY
0,00
Ali Güray Demir
5,35
TRY
0,00
TOPLAM
80000000
TRY
100