ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.07.2018 16:42:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/06/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/06/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
29/06/2018
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin artırılmasının görüşülerek karara bağlanması 3.Şirket esas sözleşme tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması 4.Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. 2-Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun; "Şirket ödenmiş sermayesinin 75.000.000-TL'den, 5.000.000-TL'si nakden artırılarak 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 5.000.000.-adet hisse dağıtılmasına, bu süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un karar vermesi halinde işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" şeklindeki kararı Genel Kurula karşı okundu. Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş YMM raporu olduğu, sermaye artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi. Sermaye artırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Sermayenin artırılması oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 3-Şirket Esas Sözleşmesinin değişen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Tadil tasarısı okundu. Alınan yasal izinler görüldü. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 4-Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/07/2018
Açıklamalar
Şirketimizin 29/06/2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11/07/2018 tarihinde tescil edilmiştir. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.