ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:29.06.2018 15:38:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizce ihraç edilen 360 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFH91810 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faizi %5,46 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Herhangi bir düzeltme söz konusu değildir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.01.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
10.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
27.09.2018
Vade (Gün Sayısı)
360
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Gösterge dönem faizi+%1,2603
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSKFH91810
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
26.01.2017
Satışa Başlanma Tarihi
29.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi
02.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
10.000.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.01.2018
29.12.2017
02.01.2018
4,14
414.000
Evet
2
02.04.2018
30.03.2018
02.04.2018
4,38
438.000
Evet
3
02.07.2018
29.06.2018
02.07.2018
4,6
4
27.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
5,46
22,91
24,99
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
10.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 360 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFH91810 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faizi %5,46 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.