ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.04.2018 21:10:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic.A.Ş. ile Birleşmesine ilişkin Duyuru Metni Taslağı ve SPK Başvurusunun 31.12.2017 tarihli Konsolide finansal tablolar ile güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELE, ANELT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.04.2018
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035
0,2010266
A
Hamiline
TREAEPT00025
B Grubu, ANELT, TREANEL00019
0,2010266
B
Hamiline
TREAEPT00017
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
30.04.2018
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ?
Hayır
Ek Açıklamalar

Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş "devrolunması" suretiyle, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan ve ekte yer alan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya sunulmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2
Birleşme raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4
DUYURU METNİ 1.pdf - Duyuru Metni
EK: 5
DUYURU METNİ 2.pdf - Duyuru Metni
EK: 6
DUYURU METNİ 3.pdf - Duyuru Metni
EK: 7
DUYURU METNİ 4.pdf - Duyuru Metni
EK: 8
DUYURU METNİ 5.pdf - Duyuru Metni
EK: 9
DUYURU METNİ 6.pdf - Duyuru Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.