TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.04.2018 15:51:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
26.02.2018
Genel Kurul Tarihi
27.03.2018
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2017 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Şirketin 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2017genelkurulcagri.pdf - İlan Metni
EK: 2
2017bilgilendirmedokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.04.2018
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GenelKurulToplantıTutanağı2017.pdf - Tutanak
EK: 2
Haziruncetveli2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.