SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:26.04.2018 17:23:42
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2018 yılı ilk 3 Aylık Beyan

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2018
Karar Sayısı
759
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

  

YÖNETİM KURULU KARARI

  

 

  

 

  

 

  

KARAR NUMARASI                    : 759

  

 

  

KARAR TARİHİ                            : 26.04.2018

  

 

  

TOPLANTI YERİ                          : Şirket Merkezi

  

                                                            

  

                       

  

TOPLANTIYA KATILANLAR    : Rezzan TOPAL

  

                                                             Özgül ÇEVİK

  

                                                             Halit TOPÇU

  

                       

  

TOPLANTI GÜNDEMİ                :Sorumluluk Beyanı

  

 

  

 

  

KARAR                                            :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.

  

 

  

a)      31/03/2017 Dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelendi,

  

b)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir,

  

c)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  Rezzan TOPAL                         Halit TOPÇU                  Özgül ÇEVİK

  

    Yön.Krl.Bşk.                              Yön.Krl.Üye                     Yön.Krl.Üye