SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:09.04.2018 14:11:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Üye Dağılımı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca  Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere  Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun (Başkan) ve  Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın,  Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere  Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan),  Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun ve  Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Suat VARDAR'ın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere  Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun (Başkan), Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve  Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.