AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2018 18:45:41
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

2018 I. Dönem Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2018 I. Dönem Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
540,64
% 0,00210772
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
5.769,84
% 0,02249409
Fon Yönetim Ücreti
16.843,39
% 0,06566503
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177
% 0,00069005
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
5.952,21
% 0,02320507
TOPLAM GİDERLER
29.283,08
% 0,11416196
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.650.470,52
% 100