GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:02.04.2018 17:20:40
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu üye değişikliği

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Nafiz İMAMOĞLU'nun istifası nedeniyle, boşalan Yönetim kurulu Üyeliği görevine Yönetim Kurulu tarihi itibariyle Sayın Hasan EMRE'nin seçilmesine, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Güneş Sigorta A.Ş. 2 No'lu İmza Yönergesi 4.Maddesi gereğince şirket adına A Grubu 1.derece imza yetkisi verilmesine ve ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

  

Bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.