QNB FİNANSBANK A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.04.2018 17:07:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
Peşin
0,0298507
2,98507
0,0253731
2,53731
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
20.06.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
0
0
Ek Açıklamalar

Bankamızın 29.03.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında; 2017 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 1.603.440.787 – Türk Lirası safi karın, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımı,

Genel Kanuni Yedek Akçelere 80.172.039 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı 100.000.000 TL

Olağanüstü Yedek Akçelere 1.423.268.748 TL

Toplam 1.603.440.787 TL

Ortaklara I. Kar payı olarak ayrılan brüt 100.000.000 TL'nin nakit olarak dağıtılmasını, nakit temettü dağıtımına 19/06/2018 tarihinden itibaren başlanması ve süreçteki işlemler için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları onaylanmıştır.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QNB FİNANSBANK A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
504.698.425,26
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.048.965.310,5
4. Vergiler ( - )
445.524.523,14
5. Net Dönem Kârı
1.603.440.787,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
80.172.039,37
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.523.268.747,99
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.523.268.747,99
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
100.000.000
* Nakit
100.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
1.423.268.747,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
85.000.000
0
5,58
0,02537
2,53731
TOPLAM
85.000.000
0
5,58
0,02537
2,53731
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Bankamız Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 1.603.440.787 – Türk Lirası safi karın, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

Genel Kanuni Yedek Akçelere 80.172.039 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı 100.000.000 TL

Olağanüstü Yedek Akçelere 1.423.268.748 TL

Toplam 1.603.440.787 TL

Ortaklara I. Kar payı olarak ayrılan brüt 100.000.000 TL'nin nakit olarak dağıtılması, nakit temettü dağıtımının 19/06/2018 tarihinden itibaren başlanması ve süreçteki işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması ve temettü dağıtımının yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi hususlarının 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.