ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:02.04.2018 16:24:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

30/03/2018 atagy alım satım bildirimi

İlgili Şirketler
[ATAGY]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

30/03/2018 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4- 4.05 fiyat aralığından

126 satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

sermayesindeki paylarımız 30/03/2018 tarihi itibariyle %28,66 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
30/03/2018
Satım (Sell)
3
4
12
6.807.213
% 28,66
6.807.210
% 28,66
30/03/2018
Satım (Sell)
5
4,01
20,05
6.807.210
% 28,66
6.807.205
% 28,66
30/03/2018
Satım (Sell)
95
4,02
381,9
6.807.205
% 28,66
6.807.110
% 28,66
30/03/2018
Satım (Sell)
9
4,03
36,27
6.807.110
% 28,66
6.807.101
% 28,66
30/03/2018
Satım (Sell)
11
4,04
44,44
6.807.101
% 28,66
6.807.090
% 28,66
30/03/2018
Satım (Sell)
3
4,05
12,15
6.807.090
% 28,66
6.807.087
% 28,66
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.