TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.03.2018 20:06:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TAVHL, TRETAVH00018
Peşin
1,1186141
111,86141
0,950822
95,0822
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2018
28.03.2018
30.03.2018
29.03.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TAVHL, TRETAVH00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurulun onayına sunulan 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,1186141 TL (%111,86141) olmak üzere toplam brüt 406.371.533 TL nakit temettünün, 28 Mart 2018 tarihinde başlanarak dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Temettü dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, temettü dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu ekte sunulmuştur.


Our Company's Board of Directors resolution to distribute TRY 1.1186141 (111.86141%) gross cash dividend per each share with a nominal value of TRY 1 starting from March 28, 2018 was approved by the General Assembly. The total proposed gross cash dividend to be distributed is TRY 406.371.533. Please kindly find attached the relevant Board of Directors resolution, the dividend distribution table and the dividend per share table.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
karar_tr.pdf
EK: 2
karar_eng.pdf
EK: 3
tablo.pdf
EK: 4
table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
363.281.250
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
80.886.380
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
964.850.000
990.368.915
4. Vergiler ( - )
-246.616.000
-16.120.815
5. Net Dönem Kârı
718.234.000
974.248.100
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
718.234.000
974.248.100
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
718.234.000
974.248.100
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
492.298
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
718.726.298
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
406.371.533
0
* Nakit
406.371.533
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
311.862.467
567.876.567
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
972.830.000
1.456.861.498
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
406.371.532
56,54
0,950822
95,0822
TOPLAM
406.371.532
56,54
0,950822
95,0822
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.