AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.03.2018 15:51:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.352.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
16.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
68.482,76
47,55747
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
3.903.517,24
47,55747
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
8.352.000
3.972.000,000
47,55747
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
24.01.2018
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
3.972.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
72.000
50,00000
1
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
AKSU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00038
11.984,64
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
4.104.000
50,00000
1
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00046
36.164,223
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
8.352.000
4.176.000,000
50,00000
48.148,863
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
24.01.2018
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
07.02.2018
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.11.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
18.01.2018
SPK Başvuru Tarihi
14.11.2017
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2018
Ödeme Tarihi
26.01.2018 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.01.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

05.03.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna Sermaye Artırımının tamamlandığı ve Esas Sözleşmemizin 7. Maddesinin tadili ile ilgili başvuruda bulunulmuş olup, SPK 08.03.2018 tarih ve E.2624 sayılı yazısı ile olur vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2
SPK Onaylı 7. Madde Tadil Metni.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.