AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:21.03.2018 12:15:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2018 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 2018 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.