ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:08.03.2018 17:30:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimiz aleyhine dava açılması hakkında.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
07/03/2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08/03/2018
Davanın Konusu
T.T.K. 531 maddesi gereği şirketin feshi veya ortaklıktan çıkmaya ilişkin talep
Karşı Taraf(lar)
Anel Telekom Yatırımcıları
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 7. Asliye ticaret Mahkemesi / 2018/283 E. Sayılı dosyası
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

07.03.2018 (dün) itibari ile bir kısım yatırımcımızdan Şirketimiz  aleyhine İstanbul Anadolu 7.  Asliye ticaret Mahkemesinin 2018/283 E. Sayılı dosyası ile dava açılması talebinde bulunulduğu bilgisi gelmiştir.

  

 

  

Şirketimize bu konuda Mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiş olmakla beraber; UYAP ortamında yapılan incelemede, şirketimiz aleyhine dava açılması ile alakalı  ekli dilekçeye ulaşılmıştır.

  

 

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

  

 

  


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.