DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.02.2018 21:36:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 KARAR TARİHİ: 05.02.2018
 KARAR SAYISI : 2018/2
 
 
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1)  İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİNİN  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  


 
 
 a) Deniz Faktoring Anonim Şirketi'nin  01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait hazırlanmış faaliyet raporunu inceledik.
 
 b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
 c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ve 28.08.2012 tarihli 28395 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla,
 
 
 
 
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

  

Büyükdere Caddesi N 141Kat: 8

  

Esentepe-Şişli İstanbul

  

Tel:  0 212 348 92 00

  

Fax: 0 212 336 33 85

  

 

  

 

  

Oktay VERİR                                                                          Alpertunga EMECEN

  

Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY                                    Genel Müdür – Y.K.Ü

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.