ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:19.01.2018 17:08:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması/Davaya İlişkin Gelişmeler

İlgili Şirketler
[ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.10.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27.10.2017
Davanın Konusu
Alacak(Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Karşı Taraf(lar)
ACREDO TECHNOLOGY B.V
Davanın Tutarı
500.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi / 2017/1142 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Acredo Technology BV (Acredo) tarafından Anel Telekom hisselerinin satışı konusunda Şirketimiz ile birlikte hareket eden Çelikel Ailesi fertlerinin de muhatap alındığı davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.


Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.