ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.01.2018 13:13:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
09.02.2018 Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
10.01.2018
Genel Kurul Tarihi
09.02.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.02.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın Seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, yeni Yönetim Kurulu oluşturulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kuruluna küçük yatırımcıları temsilen 20864004150 TC nolu Sn. Yusuf YILDIZ ve 18716315080 T.C. Nolu Sn. Arif Ünal MERCİMEK'in seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yakın İzleme Pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Dilek , Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anelt_OlağanüstüGenelKurulDökümanı pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Azınlık hissedarları temsilen Sn. Yusuf Yıldız tarafından 25/12/2017 tarihinde gönderilen ancak İhtarnameye esas teşkil eden vekalet ve hisse detaylarına ilişkin ek belgeleri 08/01/2018 tarihinde tamamlanan ihtarname kapsamında 6102 Sayılı TTK KANUNU HÜKÜMLERİ uyarınca yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde 09/02/2018 Cuma günü saat 10:00'da ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİST. SAN VE TİC. A.Ş .' nin


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, yeni Yönetim Kurulu oluşturulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kuruluna küçük yatırımcıları temsilen 20864004150 TC nolu Sn. Yusuf YILDIZ ve 18716315080 T.C. Nolu Sn. Arif Ünal MERCİMEK'in seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

3. Devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

4. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yakın İzleme Pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

5. Dilek , Temenniler ve Kapanış.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.