AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:16.11.2017 09:59:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye artırımı SPK başvurusu ve taslak izahname.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.352.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
16.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
68.482,76
47,55747
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
3.903.517,24
47,55747
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
8.352.000
3.972.000,000
47,55747
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
3.972.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
72.000
50,00000
1
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
4.104.000
50,00000
1
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
8.352.000
4.176.000,000
50,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
14.11.2017
Ek Açıklamalar

1- Şirketimiz Aksu Enerji ve Tic. A.Ş'nin finansal yapısını düzelterek güçlendirmek ve karlı büyümeyi destekleyecek bilanço yapısının kurulması amacı ile 50.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla 8.352.000 TL ödenmiş sermayenin 3.972.000,00 TL ‘si (%47,5574) iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz, 4.176.000 TL'si (%50'si) bedelli olarak karşılanmak sureti ile 16.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti. 14.11.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurda teslim edilen taslak izahname ekte PDF olarak sunulmaktadır.

-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İzahname Taslak.pdf
EK: 2
AKSU ENERJİ sermaye artışı finansal eksen BEYAN YAZISI.pdf
EK: 3
Aksu Enerji Sermaye Artırımı denge denetim beyan yazısı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.