AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:07.11.2017 17:47:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2017 Yılı Geçici Vergi 3. Dönem Beyanname

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2017- 30.09.2017
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ISPARTA DEFTERDARLIĞI KAYMAKKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ 3. DÖNEM BEYANNAME
Mali Tablonun Verilme Tarihi
07/11/2017
Açıklamalar
Şirketmizin 01.01.2017-.30.09.2017 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan , SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.