DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.10.2017 16:40:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
05.07.2017
İhraç Tavanı Tutarı
152.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.10.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
24.10.2018
Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş.'nin 05.07.2017 tarihli, 2017/18 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 152.000.000.-TL (YüzelliikimilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.