AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.10.2017 11:01:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin 09.10.2017 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurulu 23.10.2017 tarih ve 9435 sayılı sicil gazetesinde ilan edilecerek tescil olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
15.09.2017
Genel Kurul Tarihi
09.10.2017
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.10.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77
Gündem Maddeleri
1 - Açılış , Başkanllık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2 - İştirakimiz Göltaş Enerji Elektirk Üretim A.Ş'nin almış olduğu sermaye artırım kararına karşı, şirketimizin mevcut artırıma katılıp katılmaması hususunun görüşülmesi ve konu ile alakalı Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Toplantı Çağrısı ve Vekaletname Örneği Olağanüstü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 11:00 de Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 05 Ekim 2017 tarih 28448322 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Özcan KESMEN ve Ahmet ÇEVİK'in gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2017 tarih ve 9309 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-TL'sı olan sermayesi; 144.000.-TL A Grubu, 8.208.000.-TL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 8.352.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 144.000 adet A Grubu paydan 3.198,940.- TL/KR sermayeye karşılık 3.198,940 adet payın asaleten fiziken, 54.906,800.- TL/KR sermayeye karşılık 54.906,800 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 58.105,740.-TL/KR Sermayeye karşılık 58.105,740 adet payın,

8.208.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 584.515,400 -TL/KR sermayeye karşılık 584.515,400 adet payın asaleten fiziken, 3.722.944,400.-TL/KR sermayeye karşılık 3.722.944,400 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 4.307.459,800.-TL/KR sermayeye karşılık 4.307.459,800 adet payın,

Toplam 4.365.565,540.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.365.565,540 adet payın(%52,27) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


GÜNDEM MADDELERİ

G.MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 11:07'de açıldı. Atatürk ve ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırma yöntemiyle yapılan oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 2- İştirakimiz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin almış olduğu sermaye artırım kararına karşı, şirketimizin mevcut artırıma katılıp katılmaması hususunun görüşülmesine geçildi. Konu ile alâkalı Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak "%25,45 oranında iştirakimiz olan Göltaş Enerji'nin sermaye artırımını; gönül isterdi ki, hep birlikte oturup karar verelim. Şimdiye kadar yaptığımız hiçbir diyalog çağrımıza sıcak bakılmamıştır. Göltaş Enerji'nin gözünde, Aksu Enerji hiçbir zaman layıkıyla bir ortak olarak görülmemiştir. Neden Sermaye artırımına katılmamalıyız;

Göltaş Enerji'ye %25,45 oranında iştirak edildiği zaman ortaklar arasında bir ortaklık sözleşmesi yapılıp; Temsil edilme, bilgilendirilme, Yönetimde kaç kişiyle temsil edileceğimiz gibi konular belirlenmeliydi. Göltaş Enerji'nin personel giderleri, huzur hakları ve maliyet kalemleri çok yüksektir ki bu bilgiyi PWC ye hazırlatılan rapordan da doğruluyoruz.

Göltaş Enerji gerekli gördüğümüz önemli konularda bile görüşmeye yanaşmıyor. Göltaş Enerji'ye ait bütün hisselerimiz kullandıkları yatırım kredisi için 2011 yılında Akbank'a rehnedilmiş ve 6 yıl geçmesine rağmen serbest bırakılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Akbank'a yazmış olduğumuz yazılar da Göltaş Enerjinin baskısı yüzünden yapıcı cevaplar alınmamıştır.

Göltaş Enerji'de ki haklarımızın korunması amacıyla Sermaye Artırımı kararı için toplanan Olağanüstü Genel Kurulda olumsuz oy kullandık, gerek olmadığına dair görüşlerimizi aktardık, bir not halinde de verdik. Dava da açacağız. Sermaye artırımına aktaracağımız kaynağı yatırımlar için kullanmamız şirketimiz açısından daha iyi olacaktır. Ayrıca Göltaş Enerji yapılacak sermaye artışına ihtiyacı olmamasına rağmen neden böyle bir karar verdi. Genel Kurullarına katılıp hayır oyu kullanmamıza ve gerekçelerini açıklamamıza rağmen tutanaklar henüz Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamıştır. Sermaye artırımına katılmama ve Genel Kurulun iptali davalarımızın devam etmesini istiyorum.

Son olarak Isparta'nın iki önemli şirketi ve sermayesi olarak aramızdaki sorunların mahkemelerde değil masa başında bilirkişi marifetiyle kendi aramızda çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konunun Göltaş yetkililerine iletilmesini rica ediyorum dedi ve devamla sermaye artırımına neden katılınmamasına ilişkin 7 maddeden ibaret tek sayfalık görüşlerini içeren dilekçe sundu, dilekçe toplantı tutanağına ek olarak alındı.

Yönetim Kurulu üyemiz Taner Mirza'da söz alarak Göltaş Enerji'deki pay oranımızın düşmemesi için sermaye artırımına şartlarımızı zorlayarak katılmamız gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Başka söz alan olmadı. Madde El kaldırma suretiyle yapılan oylamada 639.854,864 adet payın ret oyuna karşılık 4.339.327,100 adet payın Kabul oyu ile Göltaş Enerji'nin sermaye artırımı kararına katınılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 12:03' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

( ISPARTA – 09.10.2017)

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.10.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2017 Oağanüstü Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2017 Olağanüstü Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin iştiraki olan Göltaş Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş'nin almış olduğu sermaye artırım kararı ile ilgili pay sahiplerini bilgilendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.10.2017 Pazartesi günü Saat 11:00'de "Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA" adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.