ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.07.2017 20:06:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLDİRİM
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELT
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
26.07.2017
Genel Kurul Tarihi
25.08.2017
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.08.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AnelTGenelKurulDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 tarihli toplantısında; 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİTM. SAN VE TİC. A.Ş .' nin

2016 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1. Açılış ve başkanlık divanı'nın seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Şirketin 2016 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.