ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.07.2017 16:41:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeniden Yapılandırılan Krediler Hakkında Bilgilendirme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimize müşterek borçlu, müteselsil kefilliklerinden kaynaklı borcu bulunan ve garantör sıfatı ile tüm borcu kabul eden  5 adet müşteri ile 25.087.730,00.-TL anapara borcu,  %16 faiz oranı ile işleyecek 16.250.111,32.-TL faizi ve 41.998,68.-TL dava ve mahkeme masrafları ile birlikte, yekun 41.379.840,00.-TL borcun yapılandırılması için protokol yapılmıştır. Söz konusu yapılandırma kararı 21.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.