TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:23.06.2017 18:46:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Hazine Müsteşarlığı tarafından Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Hazine Payı Ödemelerine ilişkin bildirim hakkında güncelleme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması ("ÖDA") ile Bağlı ortaklığımız Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2G ve 3G hizmetleri için hazine payının eksik ödendiğini öne süren iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklamıştık.

2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş olan tahkim kararına ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama süreci devam etmektedir. 

3G hizmetleri için daha önce iletilen Hazine raporlarına karşı açılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin davalar devam etmektedir. Aynı zamanda 05.06.2017 tarihli ÖDA ile 3G servisleri için 2009 yılına ilişkin davanın Danıştay'da Avea lehine karara bağlandığını açıklamıştık. Danıştay nezdinde alınan bu olumlu karar 3 adet dava için daha emsal olmuş ve aynı döneme ilişkin Kurum Masraflarına Katkı Payı, Evrensel Hizmet Payı ve Cezai şart miktarları ile ilgili davalar da Danıştay nezdinde Avea lehine karara bağlanmıştır. Bu 4 karar mevcutta devam eden diğer davalar için emsal teşkil etmektedir. 

Bu gelişmeler devam ederken, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen hazine payı ödemelerine ilişkin bildirim gönderilmiştir. Yapılan bildirime göre GSM İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hazine payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği iddiasıyla Avea'ya 2G hizmetlerine yönelik 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 322.923.813,33 TL, 3G hizmetlerine yönelik 2011, 2012 ve 2013 yılları için toplam 182.476.806,88 TL cezai şart tahakkuk ettirilmesine karar verilmiştir. 

Gönderilen bildirimlerde Danıştay kararında belirtilen esasların dikkate alınmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, 01.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen iki rapora ilişkin yasal süreçleri devam ettirmekle birlikte, aynı zamanda 2009 yılına ilişkin Danıştay'ın Avea lehine aldığı emsal nitelikteki kararları göz önüne alarak konu hakkındaki yasal süreçler kesinleşinceye kadar söz konusu bildirimin geri alınmasını talep etmiştir. 

Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesi 7. fıkrası kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.