ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.06.2017 15:22:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme İşleminde Yatırımcılara Önerilecek Ayrılma Hakkı Fiyatının Belirlenmesi Hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELT, ANELE
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.06.2017
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Oy Birliği
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, ANELT, TREANEL00019
0,91
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Bilindiği üzere Şirketimizin Anel Elektrik ile birleştirilmesine yönelik olarak 26/1/2017 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile birleşme görüşmelerine başlandığı kamuoyuna duyurulmuş, 2/6/2017 tarihinde yapılan KAP açıklamaları ile de bu hususta hazırlatılan Uzman Kuruluş raporu ve Yönetim Kurulunun mer'i mevzuat çerçevesinde aldığı kararlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sürecin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca birleşme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmesinin ardından konunun genel kurul onayına sunulması ve genel kurulda birleşme işlemine olumsuz oy kullanan pay sahiplerimize ayrılma hakkının kullandırılması gerekmektedir. Halihazırda duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmamış olup, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerekli başvuru yapılacak ve kamuoyu konu hakkında bilgilendirilecektir.

Bu kapsamda, 2/6/2017 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde sürecin neticeye ulaşması halinde, Şirketimizin Anel Elektrik ile birleştirilmesi işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan yatırımcılarımıza, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi hükümlerince belirlenen 0,48 TL tutarın üzerinde beher hisse başına 0,91 TL kullanım fiyatı üzerinden ayrılma hakkının kullandırılmasının mümkün olup olmayacağı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş talebinde bulunulmuştur. Talebimizin Kurulca değerlendirilmesinin ardından gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.