IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Maddi Duran Varlık Satımı

Gönderim Tarihi:22.05.2017 09:18:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Gayrimenkul Satışı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya ili, Çumra ilçesi, İçeri Çumra köyü, Beylikmevkii , 63.266 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/05/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Toplam Satış Bedeli
10.300.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
11,45
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,60
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,29
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
5,10
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
5,10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,24
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
3 iş günü içinde
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
%100 Bağlı ortaklığın kredi teminat kapasitesini arttırmak.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
%100 Bağlı oraklığa yapılan bu satışta satış karı elımıne oluyor
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
%100 Bağlı oraklığa yapılan bu satışta satış karı elımıne oluyor
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
yok
Karşı Taraf
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
%100 Bağlı ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
yok
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul ekspertizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.08.2016 2016/11
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
10.300.000 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda; bağlı ortaklıklarımızın kredi teminat kapasitelerini artırmak amacıyla, Şirketimizin aktifinde bulunan ve %100 bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin hâlihazırda Konya/Çumra'da üretim tesisi olarak kullandığı fabrika binası ve arsasının Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporda tespit olunan 10.300.000 TL bedel üzerinden, yine Şirketimizin aktifinde bulunan ve %100 bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hâlihazırda Tekirdağ/Çorlu'da üretim tesisi olarak kullandığı fabrika binası ve arsasından Şirketimiz payına düşen kısmının Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporda tespit olunan 7.475.000 TL bedel üzerinden anılan bağlı ortaklıklara satılmasına, söz konusu satışlardan doğacak kazançlara ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında %75 oranında istisnadan yararlanmak için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına (bağımsız üyeler dâhil) oybirliği ile karar vermiştir.

  

Ek: Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporun özeti.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.