ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:03.03.2017 17:44:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısı gündemi revize edilmiştir.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
02/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2016 - 31.12.2016
Tarih
29/03/2017
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği?nden ayrılan Canan Aydınol, Hikmet Aydın Simit, Ahmet İlerigelen ve Yücel Akbulut?un istifalarının kabulünün, Yönetim Kurulu Üyeliği?ne seçilen Hüseyin Serdar ve Halit Yıldız?ın üyeliklerinin kabulünün görüşülmesi, 4. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 6. 2016 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 7. 2016 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2017 yılı bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 13. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat ve ipotek ile bunlara ilişkin elde etmiş oldukları menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 14. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 02.03.2017 tarihli toplantısında; 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu hususlar 02.03.2017 tarihinde kamuya açıklanmış olup, bu açıklamada yer alan Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi revize edilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.