BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:23.02.2017 17:13:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Firması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
---
Tescil Tarihi
---
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
---
Açıklamalar
              Birko A.Ş. Kurumsal Denetim Komitesi'nin 20.02.2017 tarih ve 28 Sayılı tavsiye kararının değerlendirilmesi sonucunda, 2017 Dönemi Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketin bağımsız denetimi için BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Birko A.Ş. olağan genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
  

                                                           

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.