ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.02.2017 19:51:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile Şirket Birleşmesine ilişkin danışman firma seçilmesi hakkında.

İlgili Şirketler
[ANELE, ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

26.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlanmış olan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşilmesi sürecinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2) uyarınca birleşme işlemi kapsamında gerekli "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması, birleşme sürecine ilişkin vergisel ve finansal danışmanlık alınabilmesi amacıyla PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (PWC) ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.  Konsolidasyon kapsamında olan gayrimenkullerin değerlenmesi için ise TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine ve bu kapsamda hazırlanan sözleşmenin imzalanmasına karar verilmiştir.

  


Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.