ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.01.2017 20:32:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından onaylanması.
Yetkili Organ Karar Tarihi
10.01.2017
İhraç Tavanı Tutarı
95.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
22.12.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
26.01.2017
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih
31.01.2017
Ek Açıklamalar

Şeker Faktoring A.Ş. olarak olarak 95.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı başvurumuz Kurul tarafından 26.01.2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan 95.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 53.000.000 TL nominal tutarlı kısmının 02-03 Şubat 2017 tarihlerinde 50.000.000.-TL nominal tutarlı 175 gün vadeli iskontolu bono ve 3.000.000.-TL nominal tutarlı 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli tahvil olmak üzere halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.