ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.01.2017 20:18:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeniden Yapılandırılan Krediler Hakkında Bilgilendirme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz, faktoring alacaklarından bir kısmını, müşterilerinin veya teminata aldığı çek/senet keşidecilerinin iflas erteleme alması veya nakit sıkışıklığı yaşaması ve ödemelerini gününde yapamaması nedeni ile müşteri ve/veya keşidecileri ile anlaşma yoluna giderek yeniden yapılandırma sözleşmeleri yapmıştır. Söz konusu yapılandırmalar Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bu kapsamda 21.319.595 TL'si takipteki faktoring alacaklarından olmak üzere yapılandırılan risklerin anapara toplamı 87.920.900 TL'dir. 31.12.2016 itibari ile anapara risk tutarı 86.601.267 TL'ye gerilemiştir. Şirketimiz ayrıca Genel Müdürlük yetkisinde yapılandırılan irili ufaklı risklerden oluşan yapılandırmalar da yapmış olup bunların toplam tutarı 31.12.2016 itibari ile 4.475.230 TL'si takipteki faktoring alacaklarından olmak üzere toplam 11.337.940 TL  kadardır. 30.09.2016 itibari ile toplamı 111.926.000 TL olan takipteki faktoring alacaklarının 25.794.825 TL kadarı yapılandırma kapsamında bu sınıftan çıkarılmıştır. Şirketimiz ayrıca yeniden yapılandırılan risklerinin karşılığında ilave teminat olarak, ekspertiz değerleri toplamı 20.000.000 TL olan gayrimenkullerin devrini de almıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.