BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Maddi Duran Varlık Satımı

Gönderim Tarihi:31.01.2017 10:23:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Gerçekleştirilmiştir.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Makine ve Teçhizatları
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Niğde Bot Yolu 7. Km Bulunan Penye ve Open-End Fabrikalarının Makine ve Teçhizastları
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
7.966.101,69 TL + (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,7460
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
13,28
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,75
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
7,18
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,79
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/03/2017
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Penye ve Open-End Fabrikalarının makinelerin eski teknoloji olması nedeniyle bir süre önce faliyetleri durdurulmuş, bu nedenle faliyete etkisi yotur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
4,958,663.69
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesinin ihtiyacı olan finansmanda kullanılacak.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Karşı Taraf
YASEMİN MAKİNA TEKSTİL İNŞ.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Kişi Değil
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/01/2017
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
0,715
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İlk ihalde işlem gerçekleşmediği için, alıcılarla tekrar görüşülerek fiyat belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16/12/2016 186
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
32,574,000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Piyasa şartları, genel ekonomik durum, sektöre özgü olumsuz şartlar, ilk ihalede değerin altında oluşan fiyatlar nedeniyle, işlem değerleme raporunun altında gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin Penye ve Open End Fabrikalarının makine ve teçhizat satışı ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğu ihale sonunda satış işlemi gerçekleşmediği için, alıcılarla bir kez daha görüşülmüş olup, YASEMİN MAKİNA TEKSTİL İNŞ.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.  ' ye 7.966.101,69 TL. + KDV ye satış işlemi gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.