BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:20.01.2017 17:41:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Öz İplik-İş Sendikası Tarafından Şirketimiz Aleyhine Dava Açılması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
04012017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13012017
Davanın Konusu
Sendika Aidat Alacağı
Karşı Taraf(lar)
Öz İplik-İş Sendikası
Davanın Tutarı
86.740 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0.04
İlgili Mahkeme ve Dosya No
1. asliye Hukuk Mahkemesi - 2017/9 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
Belli Değil
Alınan Karar
Yok
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Belli Değil
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar

Şirketimiz de yetkili bulunan Öz İplik-Sendikası alacaklı olduğu 86.740 TL aidat alacağı ile ilgili olarak Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış olup, şirketimiz Avukatı konu ile ilgili olarak gerekli işlem ve takipleri yapmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.