BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.01.2017 15:46:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
24 Aralık 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Ayrılma Hakkı Başvurusu Yapanlarla İlgili Açıklama..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Olağan Üstü Genel Kurul Gündemi 4. Madde.
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.11.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
%100
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati
16:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati
16:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap
71565
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı
Başvuru Tarihinden İtibaren 2. İş Günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BRKO, TREBRKO00019
0,715
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

24 .12.2016 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısında elektronik ortamda toplantıya katılarak , gündemin 4. maddesi kapsamında anılan maddeye olumsuz oy kullanıp "muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini istiyorum" şeklinde beyanda bulunan tek bir pay sahibimiz bulunmaktadır. Kendisi, mevzuat gereği ayrılma hakkını kullanabilecektir.


Mevzuat kapsamında, 02.01.2017 - 13. 01.2017 tarihleri arasında ( 10 iş günü ) Hazirun Cetvelinde görülen kadar BİRKO payını, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş deki BİRKO A.Ş ‘nin 71565 numaralı yatırım hesabına virmanlaması karşılığında, takip eden 2. iş günü payların bedeli, Şirketimizce virman hesabına aktarılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.