ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:23.12.2016 15:47:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

30.09.2016 tarihli ara dönem finansal tablo ve dipnot değişikliği

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2016-30.09.2016
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Nakit Akış Tablosu ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Tahvil ihracı başvurusu nedeniyle ara dönem finansal tablo ve dipnotlarının bağımsız denetimden geçirilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Tahvil ihracı başvurumuz nedeniyle 01.01.2016-30.09.2016 dönemi finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirme gerekliliği doğmuştur.

Bu nedenle bağımsız denetimden geçmiş ilgili ara dönem finansal tabloları ve dipnotları tekrar duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.