BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.12.2016 19:25:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimiz Parsellerinin OSB Sınırları Dışarısına Çıkarılması Konusunda Yeni Gelişme Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04082016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından bu gün (21.12.2016), şirketimize gönderilen 3508 sayılı evrak ile;

Şirketimiz sınırları içerisinde bulunan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılması ile ilgili olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Niğde OSB ye gönderilen 57540384 sayılı yazının   a.) bendinde,  458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin terk edilen park alanının OSB sınırları dışına çıkartılması …e) bendinde;  İlave ve revizyon plan teklifiniz İmar Komisyonumuzun 02.12.2016 tarihli ve 2016/21 -1754 sayılı kararı ile incelenmiş olup, mer'i mevzuata ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu kararına varılmıştır, denilmiştir.

Böylece tarafımıza ulaşan yazıya göre şirketimize ait Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin OSB sınırları dışarısına çıkarılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü hususunu kamuoyunun bilgisine sunar, süreç ile ilgili gelişmeleri paylaşacağımızı bildiririz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.