BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:02.12.2016 09:28:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

BIST İstanbul tarafından şirketimizden istenen bilgiler Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

Borsa İstanbul tarafından 1/12/2016 tarih ve 10978 sayılı yazı ve konusu  " Şirketinizin bazı üretim tesislerinde üretime son verilmesi ve personel çıkarılması hakkında "  olan bilgi talebine cevaben yazımız aşağıda verilmiştir.

1-      Gerek finansal durumdan gerekse hammadde fiyatı ile iplik fiyatı arasındaki orantısızlıktan dolayı ortaya çıkan bu durum nedeniyle, bizim istediğimiz şartlarda hammadde temini yapamadığımız için iplik işletmemizde üretimlere ara vermek zorunda kaldık.  Bu durumun devam edebilme ihtimalini göz önünde tutarak, penye ve open-end tesislerinin kapatılması için 4857 sayılı iş kanunun 29. Maddesi çerçevesinde 30 gün öncesinden İŞKUR, SGK ve Yetkili Sendika'nın bilgilendirilmesi gerektiğinden, 30.11.2016 tarihinde belirtiğimiz işletmelerin kapatılabileceği yönünde bir açıklama yapmak zorunda kaldık. 24 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul da yapılacak değerlendirmelerde gündemimizin önemli bir bölümü finans temini ve ileriye dönük faaliyetlerin tespiti yönünde yoğunlaşacaktır. Şirketimize ait olan ve 450 dönüm arsalarımızın OSB den çıkması ile ilgili son aşama olan Bakanlık onayının yakın bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyoruz. Bu gelişmeler ışığında 24 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurulumuzda yapacağımız değerlendirmeler sonucunda hâlihazırdaki tesislerin devam edip etmeyeceğine karar verilecektir. Ayrıca, olağanüstü genel kurul öncesinde Bakanlık onayının gerçekleşeceğini öngördüğümüz, arsalarımızın OSB den çıkartılmasına bağlı olarak, ortaklarımızın da ilgili genel kurulda yönetim kurulumuza öneri ve vereceği yetki doğrultusunda faaliyetlerimize yön vereceğiz.

 

2-      Halı fabrikasındaki üretim faaliyetlerimiz devam edecektir. Open-Edn, Penye ve katlama tesislerinin kapatılıp kapatılmama hususu, 24 Aralık 2016 tarihindeki olağanüstü genel kurul sonuçlarına göre belirlenecektir.

3-      İstediğimiz şartlarda hammadde teminini yapabilirsek 5 Aralık 2016 tarihinde penye işlemesi faaliyetine devam edecektir. Hammadde temini ile ilgili olarak finansman imkânları konusunda bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor.  

4-      Open-end işletmemiz ile ilgili olarak 9 Aralık 2016 tarihine kadar hammaddemiz mevcut olup, bu tarihten önce hammadde temin edilir ise işletmemiz faaliyetine devam edecektir. Temin edilemez ise, çalışanlarımıza yıllık izinlerini kullandırılacaktır. Open-end işletmemizin yıllık izinlerinin kullandırılması sürecinden sonra çalışabilmesi için, hammadde temini ile ilgili olarak finansman sağlanması konusunda bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. 

5-      Süreç sonunda kapatılma ihtimali olan, işletmelerimizin şirketimiz faaliyetleri ve satış gelirleri içindeki payı; penye % 33, katlama % 5 ve open-end % 17 şeklindedir.

6-      Şirketimiz toplam çalışan sayısı 367 olup, 221 kişinin işten çıkarılması durumunda kalan mevcut 146 olacaktır.

7-      Şirketimizin 30.11.2016 tarihi itibariyle;

a.)    Kısa ve uzun vadeli finansal borçların toplam tutarı 69.025.327 TL olup bunun 55.188.774 TL ‘si kısa, 13.836.553 TL ‘si uzun vadelidir.

b.)    Vadesinde ödenmemiş finansal borçlar ve teminatın toplam tutarı 4.656.464 TL'dir.

c.)     Karşılığında yeterli teminat bulunmayan finansal borç 780.000 TL'dir. (Toplam finansal borç 69.025.328 TL olup,  bu borcun karşılığında 44.229.000 TL çek, 8.771.000 TL senet olmak üzere 53.000.000 TL kıymetli evrak bulunmaktadır. Ayrıca 105.300.000 TL tutarında çeşitli bankalara teminat olarak verilmiş ipotek bulunmaktadır.)

d.)    Vadesinde ödenmemiş, SGK prim borcu bulunmamaktadır. Çalışan personele Ekim dönemi alacağına karşılık Kasım 2016 tarihinde ödenmesi gereken 750.000 TL; vergi dairesine ise 26.10.2016 ve 28.11.2016 tarihlerinde ödenmesi gereken 292.000 TL Stopaj ve 405.000 TL KDV borcu bulunmaktadır.

e.)    İşletme ihtiyaçları nedeniyle tedarikçilerden alınan mal ve hizmetlere karşılık vadesinde ödenmemiş 1.428.000 TL ticari borç, 103.000 TL sendika aidatı, 594.000 TL kıdem tazminatı borcu bulunmaktadır.

                              

f.)     Şirketin ortaklardan borç olarak aldığı tutar 2.950.000 TL dir.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.