BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:28.11.2016 18:28:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Önemli Nitelikteki İşlemlerden Vazgeçilme Şartı.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz  yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde  ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin likiditesi açısından  uygun olmadığının tespiti halinde, genel kurul  onayı alınmış olmasına rağmen Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden vazgeçilebileceğine ve  bu şartın, işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonra ayrı bir  madde  olarak  genel kurul gündeminde  yer almasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.