BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:23.11.2016 11:02:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Penye Fabrikasında Geçici Olarak Üretime Ara Verilmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Penye İşletmesinde Üretime Geçici Süre İle Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Penye İplik İşletmesinde Pamuk İpliği Üretimi Yapılmaktadır
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Pamuk Fiyatlarındaki Dalgalanmalar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yönetim Kurulunun 22/11/2016
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.11.2016 ile 05.12.2016 Tarihleri Arası Üretime Ara Verilmiştir
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık % 1
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık % 1
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Yıllık % 1
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yok
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yok
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Ara verilen tarih aralığında pamuk fiyatları dengeye oturur ise işçiler işe erken çağırılmalabilecek
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ara verilen tarih aralığında pamuk fiyatlarının dengeye oturması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
05 Aralık 2016
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi olmayacak
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, pamuk fiyatlarındaki dagalanmalar nedeniyle, 05 Aralık 2016 tarihine kadar penye işletmesinde üretime ara verilmesine ve işletme çalışanlarının da 05 Aralık 2016 tarihine kadar ücretli izinlerinin kullandırılmasına karar vermiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.