BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.11.2016 11:15:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000.-TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
SPK ONAYI Yönetim kurulumuz, 14.10.2016 tarih ve 186 sayılı aldığı kararında, geçerlilik süresi dolmuş bulunan 100.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL'sı olarak belirlenmesi ve SPK düzenlemelerine uyum amacıyla esas sözleşmenin 3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,21,23,24,26,28 maddelerin tadil tasarıları ve esas sözleşmeye 33 madde olarak (Tahvil ve sair menkul kıymet ihracı) ile 34. Madde olarak (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) başlıklı iki yeni madde metni eklenmesi için SPK ‘ya yapılan başvuru sonuçlanmış ve gerekli izin alınmış olup, gerekli inceleme ve onay için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına teslim edilmiştir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.10.2016
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
14.10.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
17.11.2016
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz, 14.10.2016 tarih ve 186 sayılı aldığı kararında, geçerlilik süresi dolmuş bulunan 100.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL'sı olarak belirlenmesi ve SPK düzenlemelerine uyum amacıyla esas sözleşmenin 3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,21,23,24,26,28 maddelerin tadil tasarıları ve esas sözleşmeye 33 madde olarak (Tahvil ve sair menkul kıymet ihracı) ile 34. Madde olarak (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) başlıklı iki yeni madde metni eklenmesi için SPK ya başvurularak izin alınmasına, sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izne müteakip konuların Genel Kurulun onayına sunulmasına ve onay sonucunda tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.